പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഘന വാദ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഘന വാദ്യം   നാമം

അർത്ഥം : ശക്തിയായി രണ്ടു വശവും ഉറക്കെ കൊട്ടുന്ന വാദ്യം.

ഉദാഹരണം : മംജീര ഒരു താള വാദ്യമാണു.

പര്യായപദങ്ങൾ : താള വാദ്യം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह वाद्य जिसके दोनों भागों को एक दूसरे पर अघात करके बजाया जाता है।

मँजीरा एक ताल वाद्य है।
घन वाद्य, घनवाद्य, ताल वाद्य, तालवाद्य

A musical instrument in which the sound is produced by one object striking another.

percussion instrument, percussive instrument