പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഗതിരോധമുള്ള എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : അനങ്ങാന്‍ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഉദാഹരണം : ചലിക്കാത്തതു കാരണം ചെടികള്‍ ഒരേ സ്ഥലത്തു തന്നെ നില്ക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചലനമില്ലാത്ത, ചലിക്കാത്ത, നിശ്ചലമായ

गतिहीन होने की अवस्था या भाव।

गतिहीनता के कारण पेड़-पौधे एक ही जगह पर स्थिर होते हैं।
अगतिकता, अगत्वरता, गतिहीनता

The quality of not moving.

immobility

ഗതിരോധമുള്ള   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : അനക്കമില്ലാത്ത എന്നാല് നന്നാക്കിയാല് ശരിയാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : ചലിക്കാതിരുന്ന കാറ് അവസാനം ചലിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചലിക്കാതിരുന്ന, ചലിക്കാത്ത, പ്രവര്ത്തിക്കാതിരുന്ന

जिसमें गति न हो पर उसे गति दी जा सकती हो।

गतिहीन कार अचानक चलने लगी।
अगति, अयान, गतिहीन, स्थिर

Not in physical motion.

The inertia of an object at rest.
inactive, motionless, static, still