പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഖണ്ഡകാവ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : മഹാകാവ്യത്തേക്കാള് ചെറുതും എന്നാല് സമ്പൂര്ണ്ണവുമായ കാവ്യം

ഉദാഹരണം : അദ്ദേഹം തന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു

वह छोटा प्रबंधकाव्य जिसमें संपूर्ण काव्य के पूरे लक्षण न हो।

उन्होंने अपना खंडकाव्य प्रकाशन के लिए भेज दिया है।
खंड-काव्य, खंडकाव्य, खण्ड-काव्य, खण्डकाव्य