പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷേമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ക്ഷേമം   നാമം

അർത്ഥം : ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : അവന്റെ ഈ കാര്യം വംശത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനു സഹായകമായിരിക്കും.

हितैषी होने की अवस्था या भाव।

उनका यह कार्य जाति हितैषिता में सहायक होगा।
हितैषिता

An expression of good will from one person to another.

Much hand-shaking and well-wishing.
well-wishing

അർത്ഥം : ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ഭാവം അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോഴത്തെ മാനസിക ഭാവം.

ഉദാഹരണം : അവന്റെ ജീവിതം ആനന്ദ ഭരിതമാണൂ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അക്ഷതം, അനുഭൂതി, അനുഭോഗം, അന്പു്, ആനദാനുഭൂതി, ആനന്ദം, ആവേശം, ആസ്വാദനം, ഇന്ദ്രിയസുഖം, ഉത്സാഹം, ഉല്ലാസം, ചാരിതാര്യം, തുഷ്ടി, പ്രീതി, പ്രേമം, മദ്രം, രസാനുഭവം, രാസിക്യം, വിഷയസുഖം, ശാന്തി, സുഖാസ്വാദനം

मन का वह भाव या अवस्था जो किसी प्रिय या अभीष्ट वस्तु के प्राप्त होने या कोई अच्छा और शुभ कार्य होने पर होता है।

उसका जीवन आनंद में बीत रहा है।
अनंद, अनन्द, अभीमोद, अमोद, अवन, आनंद, आनन्द, आमोद, आह्लाद, उल्लास, कौतुक, ख़ुशी, खुशी, जशन, जश्न, तोष, प्रमोद, प्रसन्नता, प्रहर्ष, प्रहर्षण, प्रेम, मज़ा, मजा, मुदिता, मोद, वासंतिकता, वासन्तिकता, विलास, समुल्लास, सरूर, सुरूर, हर्ष, हर्षोल्लास

State of well-being characterized by emotions ranging from contentment to intense joy.

felicity, happiness

അർത്ഥം : ഒരാള്‍ വഴിയെ അല്ലെങ്കില്‍ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളുടെ നന്മ.

ഉദാഹരണം : ഏല്ലാവര്ക്കും ക്ഷേമമുണ്ടാകുന്ന ജോലിചെയ്യുക.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഐശ്വര്യം, ഗുണം, നന്മ, മംഗളം, സുഖം

किसी के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से होने वाली किसी की भलाई।

वही काम करें जिसमें सबका हित हो।
कल्याण, फ़ायदा, फायदा, भला, मंगल, हित

Something that aids or promotes well-being.

For the benefit of all.
benefit, welfare

അർത്ഥം : സുഖം, സമൃദ്ധി, സാമര്ത്ഥ്യം എന്നിവ കൊണ്ട് പൂര്ണ്ണമാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : എല്ലാവരുടേയും ക്ഷേമം നോക്കിയാവണം പണി ചെയ്യേണ്ടത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഐശ്വര്യം

सुख, समृद्धि तथा कुशलता से परिपूर्ण होने की अवस्था।

हमें सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए।
कल्याण, भद्र, भला, भलाई, मंगल, शुभ, सलामती, स्वस्ति, हित

A contented state of being happy and healthy and prosperous.

The town was finally on the upbeat after our recent troubles.
eudaemonia, eudaimonia, upbeat, welfare, well-being, wellbeing

ക്ഷേമം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ആരുടെ കയ്യില്‍ ധനം ഉണ്ടോ അവന്, ധനം കൊണ്ടു സമ്പന്നന്‍ ആയവന്.; വളരെ ധനമുള്ള വ്യക്‌തിയുടെ സ്വഭാവം ഫല സമൃദ്ധമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ മാതിരി ആവണം.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : ഐശ്വര്യശാലി, ധന ധാന്യപൂര്ണ്ണമായ, സമൃദ്ധി, സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിയുള്ള കാലം

Possessing material wealth.

Her father is extremely rich.
Many fond hopes are pinned on rich uncles.
rich