പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷുഭിതനായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ക്ഷുഭിതനായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ക്ഷോഭിച്ച

ഉദാഹരണം : ക്ഷോഭിച്ച രാജകുമാരൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്തുവന്നില്ല

പര്യായപദങ്ങൾ : ക്ഷോഭിച്ച

जिसे क्षोभ हुआ हो।

क्षुब्ध राजकुमार कोपभवन से बाहर ही नहीं आए।
क्षुब्ध

Troubled emotionally and usually deeply.

Agitated parents.
agitated