പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള കൃത്യ നിഷ്ഠ.

ഉദാഹരണം : രോഗിയുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ കൃത്യനിഷ്ഠ വരുത്തണം.

പര്യായപദങ്ങൾ : സമയനിഷ്ഠ, സമയപാലനം

नियंत्रण द्वारा सीमित या प्रतिबंधित करने की क्रिया।

रोगी के खान-पान पर पाबंदी आवश्यक है।
पाबंदी, पाबन्दी