പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കീഴടക്കപ്പെട്ട എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കീഴടക്കപ്പെട്ട   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : പൂര്ണ്ണമായും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ.

ഉദാഹരണം : ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യയുടെ ശുശ്രൂഷയില് കീഴടക്കപ്പെട്ടു.

जिस पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा हो।

गुरु अपने शिष्य की सेवा से अभिभूत हुए।
अभिपन्न, अभिप्लुत, अभिभूत, ओत प्रोत, ओत-प्रोत, ओतप्रोत, शराबोर, सराबोर