പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കഴുകുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കഴുകുക   ക്രിയ

അർത്ഥം : വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കുക

ഉദാഹരണം : ഷീല തുണിയലക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അലക്കുക

कपड़े साफ करना।

शीला कपड़े धो रही है।
छाँटना, धोना, फींचना

Cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water.

Wash the towels, please!.
launder, wash

അർത്ഥം : വൃത്തിയാക്കുക

ഉദാഹരണം : ചാരം കൊണ്ട് പാത്രം കഴുകിയതിനാൽ നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയായി

പര്യായപദങ്ങൾ : വൃത്തിയാക്കുക, ശുദ്ധം വരുത്തുക, ശുദ്ധിയാക്കുക

धोने, माँजने आदि पर मैल निकल जाना या चमक आ जाना।

राख से माँजने से बरतन अच्छी तरह से साफ होते हैं।
उजराना, उजला होना, उजलाना, उज्जवल होना, साफ होना, स्वच्छ होना

അർത്ഥം : വെള്ളം, സോപ്പ് എന്നിവ കൊണ്ട് തുണി മുതലായവ വൃത്തിയാക്കുക

ഉദാഹരണം : ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ സോപ്പു പൊടി കൊണ്ട് ഇത്രയും തുണി അലക്കി കഴിഞ്ഞു

പര്യായപദങ്ങൾ : അലക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക

पानी, साबुन आदि से कपड़े आदि का साफ होना।

एक चम्मच पाउडर से इतने सारे कपड़े धुल गए।
छँटना, धुलना, फींचना

അർത്ഥം : തുണി, പാത്രം എന്നിവ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക

ഉദാഹരണം : അവന്‍ തുണി കഴുകി ഉണങ്ങുവാനായി വെയിലത്തിട്ടു

बरतन, कपड़े आदि को पानी में धोना।

उसने कपड़े को खँगाला और सूखने के लिए धूप में डाल दिया।
अँबासना, खँगारना, खँगालना, खँघारना, खंगारना, खंगालना, खंघारना

Wash off soap or remaining dirt.

rinse, rinse off

അർത്ഥം : കഴുകല്, തുടയ്ക്കല്, തേയ്ക്കല്‍ മുതലായവ ചെയ്ത് വെളുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കില് വൃത്തിയാക്കുക

ഉദാഹരണം : വേലക്കാരി പാത്രം കഴുകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : വൃത്തിയാക്കുക

धो, पोंछ, माँज आदि कर उजला या साफ करना।

नौकरानी बरतन साफ़ कर रही है।
उजराना, उजला करना, उजलाना, उजारना, उजालना, उजासना, उजेरना, उज्जवल करना, उज्जारना, सफाई करना, साफ करना, साफ़ करना, स्वच्छ करना

അർത്ഥം : ആഭൂഷണം, വസ്ത്രം മുതലായവയുടെ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക

ഉദാഹരണം : മുത്തശ്ശി തന്റെ പഴയ ആഭരണങ്ങള്‍ തട്ടാന്റെ കൈയ്യില്‍ കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിപ്പിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : അലക്കുക, മിനിക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക

गहने, वस्त्र आदि का मैल निकलवाना।

दादी ने अपने पुराने गहनों को सुनार से साफ करवाया।
उजरवाना, उजलवाना, उज्जवल करवाना, साफ करवाना, स्वच्छ करवाना

അർത്ഥം : കഴുകല്, തുടയ്ക്കല്, തേയ്ക്കല് മുതലായവ ചെയ്ത് വെളുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കില് വൃത്തിയാക്കുക

ഉദാഹരണം : വേലക്കാരി പാത്രം കഴുകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : വൃത്തിയാക്കുക

അർത്ഥം : വെള്ളം അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ദ്രാവകപദാർത്ഥത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട്‌ ഏതെങ്കിലും വസ്‌തുവിന്റെ മുകളില്‍ നിന്ന് അഴുക്ക്, പൊടി മുതലായവ കളയുക

ഉദാഹരണം : ശ്യാമ മഹാത്മജിയുടെ കാലുകള്‍ കഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്‍ കൈയും, കാലും കഴുകുകയായിരിന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അഴുക്കകറ്റുക, കഴുകിക്കളയുക, ക്ഷാളനം ചെയ്യുക, മാലിന്യം കളയുക, മോറുക, വൃത്തിയാക്കുക, വെടിപ്പാക്കുക, ശുചീകരിക്കുക, ശുദ്ധമാക്കുക

पानी या किसी तरल पदार्थ की सहायता से किसी वस्तु पर से मैल, गर्द आदि हटाना।

श्यामा महात्माजी के पैरों को धो रही है।
संतजी हाथ-पैर धो रहे हैं।
इस पुर्जे को मिट्टी के तेल में धोओ।
धोना, पखारना

Cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water.

Wash the towels, please!.
launder, wash