പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കളഭം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കളഭം   നാമം

അർത്ഥം : കേസരം ചന്ദനം കർപ്പൂരം എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ മിശ്രിതം

ഉദാഹരണം : കളഭം ശരീരത്തിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു

केशर,चंदन और कपूर के मिश्रण से बना हुआ एक पीले रंग का सुगंधित द्रव्य।

अरगजा शरीर पर लगाया जाता है।
अरग, अरगजा, अर्गजा