പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കമ്പി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കമ്പി   നാമം

അർത്ഥം : വഞ്ചി തുഴയുന്ന ദണ്ഡു്.; അവള്‍ തുഴ കൊണ്ടു വഞ്ചി തുഴഞ്ഞു.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : അമരം, ചുക്കാന്‍, ചെറിയ തുഴ, തണ്ടു, തുഴ, തുഴയുന്നവന്‍, ദണ്ഡു്, നായ്മ്പ്‌, വടി

नाव खेने का बल्ला।

माँझी पतवार से नाव खे रहा है।
अरित्र, कांड, काण्ड, किलवारी, खेवा, चप्पू, डाँड़, डांड़, पतवार, परदा, पर्दा, बल्ला, वाधू, सुक्कान, सुखान

An implement used to propel or steer a boat.

oar

അർത്ഥം : ലോഹത്തെ നീട്ടിവലിച്ചുണ്ടാക്കിയ നാര്.

ഉദാഹരണം : ഇത് ടെലഫോണിന്റെ കമ്പിയാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : തന്ത്രി

धातु को खींचकर बनाया हुआ तंतु।

यह टेलीफोन का तार है।
तंत, तंतु, तंत्री, तन्त, तन्तु, तन्त्री, तार

Ligament made of metal and used to fasten things or make cages or fences etc.

wire