പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കംസന് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കംസന്   നാമം

അർത്ഥം : മധുരയിലെ രാജാവായ ഉഗ്രസേനന്റെ മകന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീകൃഷണന്‍ വധിച്ചു

ഉദാഹരണം : കംസന്‍ ഒരു ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : കലാംകുരന്

मथुरा के राजा उग्रसेन का लड़का जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था।

कंस एक अत्याचारी शासक था।
उग्रसेनज, कंस, कंसासुर, भोजपति, मायावान

An imaginary being of myth or fable.

mythical being