പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കംടാല്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കംടാല്‍   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു തരം മുള

ഉദാഹരണം : കംടാല്‍ കൊണ്ട് കുട്ട വട്ടി എന്നിവ നെയ്യുന്നു

एक प्रकार का बाँस।

कंटाल से टोकरी आदि बनाई जाती हैं।
कंटाल