പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കംജടന്മാര്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരു ജാതി

ഉദാഹരണം : കംജടന്മാര്‍ കയര്‍, ,ലോഹ പാത്രങങ്കള്‍ എന്നിവ് നിര്‍മ്മിച്ച് കാല കഴിക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक जाति।

कंजड़ जाति के लोग रस्सी, धातु के सामान आदि बनाकर बेचते हैं।
कंजड़, कंजड़ जाति, कंजर

(Hinduism) a Hindu caste or distinctive social group of which there are thousands throughout India. A special characteristic is often the exclusive occupation of its male members (such as barber or potter).

jati