പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐസ് ലാന്റുകാരന് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഐസ് ലാന്റിന്റെ നിവാസി.

ഉദാഹരണം : ആ ചര്ച്ചാ സമ്മേളനത്തില്‍ ഒരു ഐസ് ലാന്റുകാരനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

आइसलैंड का निवासी।

उस संगोष्ठी में एक आइसलैंडी ने भी भाग लिया था।
आइसलैंडवासी, आइसलैंडी, आइसलैण्डवासी, आइसलैण्डी

A native or inhabitant of Iceland.

icelander