പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐസ്ക്രീം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഐസ്ക്രീം   നാമം

അർത്ഥം : കൃത്രിമ മാർഗ്ഗത്തില് തണുപ്പിച്ച് ഉറയിച്ചെടുത്ത പാല്, പഴ രസം എന്നിവ

ഉദാഹരണം : അവള് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നു

कृत्रिम उपायों द्वारा जमाया हुआ दूध या फलों का रस।

वह बर्फ़ खा रहा है।
बरफ, बरफ़, बर्फ, बर्फ़

A frozen dessert with fruit flavoring (especially one containing no milk).

frappe, ice

അർത്ഥം : പാല്, പഴങ്ങളുടെ രസം എന്നിവയില്‍ സുഗന്ധ വസ്തു, പഞ്ചസാര, ക്രീം എന്നിവ ചേര്ത്തു ണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തു.

ഉദാഹരണം : കുട്ടികള്‍ ഐസ്ക്രീം വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

दूध,फलों के रस आदि में सुगंधित वस्तु, चीनी, क्रीम आदि डालकर शीतलन करके बनाया हुआ एक खाद्य।

बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है।
आइसक्रीम, आइस्क्रीम

Frozen dessert containing cream and sugar and flavoring.

ice cream, icecream