പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐകകണ്ഠ്യേന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഹാജരായ എല്ലാവരും ഒരേ വിഷയത്തില് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചത്.

ഉദാഹരണം : ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി രാമനെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഏകകണ്ഠമായി, ഐകമത്യം, ഐക്യം, ഒത്തൊരുമ

ऐसी स्थिति जिसमें उपस्थित या संबद्ध सभी लोग किसी एक बात या विचार से सहमत हों।

सर्व सहमति से राम को इस संस्था का सचिव चुना गया।
अवैमत्य, आम राय, आम सहमति, एकमतता, एकवाक्यता, ऐकमत्य, मतैक्य, सर्व सम्मति, सर्व सहमति, सर्वसम्मति, सर्वसहमति

Everyone being of one mind.

unanimity