പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഏക കോശമുള്ള എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഏക കോശമുള്ള   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഏക കോശമുള്ള

ഉദാഹരണം : അമീബ ഏക കോശമുള്ള ജീവിയാണ്

जिसमें केवल एक कोशिका हो।

अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
एक कोशिक, एक कोशिकीय, एककोशिक, एककोशिकीय