പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള എത്തിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

എത്തിക്കുക   ക്രിയ

അർത്ഥം : ആരുടെകൂടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം വരെ ഇക്കാരണത്താല്‍ പോവുക അതായത് യാത്രാമദ്ധ്യേ ഒരു അപകടവും വരാതിരിക്കുന്നതിനായി

ഉദാഹരണം : ഞാന്‍ കാണാതായ കുട്ടിയെ അവന്റെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടെത്തിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : ആക്കുക

किसी के साथ किसी स्थान तक इसलिए जाना कि मार्ग में उस पर कोई विपत्ति न आने पाए।

मैंने खोये हुए बच्चे को उसके घर पहुँचाया।
छोड़ना, पहुँचाना, पहुंचाना

Guide or conduct or usher somewhere.

Hand the elderly lady into the taxi.
hand

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് എത്തിക്കുക

ഉദാഹരണം : ഡ്രൈവർ ബസ് ബസ്സ്റ്റാന്ഡില്‍ എത്തിച്ചു

किसी जगह पहुँचाना।

ड्राइवर ने गाड़ी को बस स्टैंड पर लगा दिया।
लगाना

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില്‍ മറ്റൊരാളുടെ ഒപ്പം എത്തിച്ചേരുക

ഉദാഹരണം : എന്റെ പിതാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു

किसी विषय में किसी के बराबर कर देना।

मेरे पिता ने मुझे पढ़ा-लिखाकर यहाँ तक पहुँचाया।
पहुँचाना, पहुंचाना

Cause to come into a particular state or condition.

Long hard years of on the job training had brought them to their competence.
Bring water to the boiling point.
bring

അർത്ഥം : എത്തിക്കുക

ഉദാഹരണം : റഫറി കളിക്കാരനെ നിയമ ലംഘിച്ചപ്പോൾ പുറത്ത് എത്തിച്ചു

पकड़ने का काम किसी दूसरे से करवाना।

रेफ्री ने खिलाड़ी को अनुशासन भंग करने पर पैविलियन की राह पकड़वाई।
पकड़वाना

അർത്ഥം : ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കില്‍ വസ്തു ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിവരുന്ന ക്രിയ

ഉദാഹരണം : ഞാന്‍ താങ്കളുടെ സാധനം യഥാസ്ഥനത്ത് എത്തിച്ചുആദ്യം ഞാന്‍ മുത്തശ്ച്ഛനെ വീട്ടില്‍ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ വരാം

പര്യായപദങ്ങൾ : വിടുക

ऐसा करना कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर आ जाए।

मैंने आपका समान यथा स्थान पहुँचा दिया।
पहले मैं दादाजी को घर पहुँचाऊँगा फिर आऊँगा।
छोड़ना, पहुँचाना, पहुंचाना

Bring to a destination, make a delivery.

Our local super market delivers.
deliver

അർത്ഥം : എടുത്തു കൊണ്ട്‌ വരിക. എടുത്തു കൊണ്ട്‌ വരിക.

ഉദാഹരണം : പിതാവ്‌ മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക, എത്തിച്ചുനല്കുവക, കൈമാറുക, കൊടുത്തുതീർക്കുക, കൊണ്ടുവരിക, നല്‌കുക, പ്രദാനം ചെയ്യുക, ലഭ്യമാക്കുക

लेकर आना।

पिताजी आम लाए।
आनना, लाना

Take something or somebody with oneself somewhere.

Bring me the box from the other room.
Take these letters to the boss.
This brings me to the main point.
bring, convey, take