പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഉറക്കം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഉറക്കം   നാമം

അർത്ഥം : ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ കാണുന്ന മാനസികമായ ദൃശ്യം അല്ലെങ്കില് സംഭവം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ എന്നും രാത്രി സ്വപ്നം കാണുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിലാഷം, അയധാര്ദ്ധമായ സംകല്പം, അലസഭാവം, കിനാവു്‌, ദിവാസ്വപ്നം, പേടിസ്വപ്നം, ഭാവനാത്മഗത്വം, ഭാവനാപരമായ ഉള്കാഴ്ച്ച, ഭ്രമാത്മഗത്വം, മനോരാജ്യ കോട്ട കെട്ടല്, മനോരാജ്യം, മിധ്യാഭാവന, വിചിത്രകല്പ്ന, വിചിത്രഭാവന, സ്വപ്നം

सोते समय दिखाई देने वाला मानसिक दृश्य या घटना।

रात मैंने सपने में तुम्हें देखा।
ख़्वाब, ख्वाब, मंदसानु, मन्दसानु, सपना, स्वप्न

A series of mental images and emotions occurring during sleep.

I had a dream about you last night.
dream, dreaming

അർത്ഥം : ഉറങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി

ഉദാഹരണം : ഉറക്കത്തിനായി രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : നിദ്ര, ശയനം, സംവേശം, സുപ്തി, സുഷുപ്തി, സ്വപ്നം, സ്വാപം

सोने की क्रिया।

सोने से शरीर को आराम मिलता है।
शयन, सयन, सोना

A natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended.

He didn't get enough sleep last night.
Calm as a child in dreamless slumber.
sleep, slumber

അർത്ഥം : ജീവികള് ജീവത്പ്രവര്ത്തികള്ക്കിടയില്‍ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക്‌ തടസ്സപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്‌ നിൽക്കുകയും അവയ്ക്ക്‌ ശാരീരികവും, മാനസീകവും ആയ വിശ്രമവും ഉത്ഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : ഉറക്കത്തിന്റെ കുറവു കാരണം ക്ഷീണം തോന്നുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : നിദ്ര, മയക്കം

प्राणियों की वह अवस्था जिसमें उनकी चेतन वृत्तियाँ बीच में कुछ समय के लिए निश्चेष्ट होकर रुकी रहती हैं और उन्हें शारीरिक तथा मानसिक विश्राम मिलता है।

नींद की कमी से थकान महसूस होती है।
निंदरा, निंदरिया, निंदिया, निद्रा, नींद, श्वासहेति

A natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended.

He didn't get enough sleep last night.
Calm as a child in dreamless slumber.
sleep, slumber