പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഉന്നതി   നാമം

അർത്ഥം : നല്ല നിലയില്.

ഉദാഹരണം : അവന്റെ ഉന്നതിയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാനിയും വരാതിരിക്കട്ടെ.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉന്നത നില

अच्छी प्रतिष्ठा या इज्जत।

उनकी सुप्रतिष्ठा पर किसी तरह आँच नहीं आनी चाहिए।
सुपत, सुप्रतिष्ठा

അർത്ഥം : നല്ല ഉയര്ന്ന അവസ്ഥ

ഉദാഹരണം : ഛത്തീസ്ഘട്ടിന്റെ ഉന്നതി സ്പഷ്ടമായി കാണുവാന്‍ കഴിയും

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉയര്ച്ച

अच्छी उन्नत अवस्था।

छत्तीसगढ़ की अभ्युन्नति स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
अच्छी उन्नति, अभ्युन्नति

അർത്ഥം : ഉണരുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഉദാഹരണം : അക്ബറിന്റെ കാലത്തു മുഗള്വംശത്തിന്റെ ഉന്നതി തന്റെ ചരമോത്കര്ഷത്തിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉണര്വ്, ഉയര്ച്ച, ഉയിര്പ്പു

उठने का कार्य या भाव। ऊपर की ओर उठना। ऊँचा होना।

औपनिवेशिक काल के कारण ही अँग्रेजी भाषा का उत्थान हुआ।
उठक, उठान, उठाव, उत्थान

A movement upward.

They cheered the rise of the hot-air balloon.
ascension, ascent, rise, rising

അർത്ഥം : മുന്പുണ്ടായിരുന്നതിലും നല്ല അല്ലെങ്കില് ഉയര്ന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : ഭാരതത്തിന്റെ ഉന്നതി ഭാരതീയരെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉയര്ച്ച, വളര്ച്ച, വികസനം

किसी निम्न या हीन स्थिति से निकलकर उच्च या उन्नत अवस्था में पहुँचने की अवस्था या भाव। उन्नत या समृद्ध स्थिति।

किसी व्यक्ति का उत्थान उसके कर्मों पर निर्भर करता है।
सुरेश ने अपने जीवन में बहुत आर्थिक प्रगति की।
अभ्युदय, उत्थान, उन्नति, उन्नयन, तरक़्क़ी, तरक्की, प्रगति, विकास

Gradual improvement or growth or development.

Advancement of knowledge.
Great progress in the arts.
advancement, progress