പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഇഷ്ടമില്ലാത്ത   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : കൂട്ടി ചേരലുകൾ ഇല്ലാത്ത

ഉദാഹരണം : അവൻ തന്റെ ഇണങ്ങാത്ത വിവാഹത്തിൽ അതീവ ദുഃഖിതനാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇണങ്ങാത്ത, ഒത്തുവരാത്ത, ഒരുമിക്കാത്ത


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जिनमें मेल न हो।

वह अपने बेमेल विवाह से दुखी है।
अजोड़, अनमिल, अनमिलत, अनमेल, अनुपयुक्त, अमेल, उन्मेल, बेमेल

അർത്ഥം : ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തത്.

ഉദാഹരണം : നിര്ബ ന്ധപൂര്വം ചില ആള്ക്കാരര്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, താല്പര്യമില്ലാത്ത


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जो पसंद न हो।

मज़बूरीवश कुछ लोगों को नापसंद वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं।
अनचाहा, अनभाया, अनभिमत, अनभीष्ठ, अप्रिय, अमनोनीत, नापसंद, नापसंदीदा, नापसन्द, नापसन्दीदा, बेमन का

Not to your liking.

A disagreeable situation.
disagreeable