പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഇഷ്ടം   നാമം

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കഴിവ് മുതലായവ കാരണം ആര്ക്കെങ്കിലും നല്ലതായി തോന്നുന്നത്.

ഉദാഹരണം : താങ്കള്‍ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു വാങ്ങിക്കോളൂ.

പര്യായപദങ്ങൾ : ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ, പ്രിയം

वह जो किसी विशेष गुण आदि के कारण किसी को अच्छा लगे।

आप अपनी पसंद की खरीद लें।
चयन, पसंद, पसन्द

അർത്ഥം : ചുവന്ന പ്രകാശം പരത്തുന്നത്

ഉദാഹരണം : അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിരുന്നു

चटकीले लाल रंग का सूती कपड़ा।

उसने तूल का कमीज़ सिलवाया।
तूल

അർത്ഥം : നമ്മേക്കാളും ചെറിയവരോടു തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം.; ചാച നെഹ്റുവിനു കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്പ്, ഓമനത്വം, പധ്യം, പ്രതിപത്തി, മതിപ്പു്‌, മമത, വാത്സല്യം, വികാരം, സൌഹൃദം, സ്നിഗ്ധത, സ്നേഹം, സ്നേഹബന്ധം

अपने से छोटों, हमजोलियों आदि के प्रति हृदय में उठने वाला प्रेम।

चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत स्नेह था।
आबंध, आबंधन, आबन्ध, आबन्धन, नेह, प्यार, प्रेम, ममता, स्नेह

A positive feeling of liking.

He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.
affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness

അർത്ഥം : മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള പ്രേമം

ഉദാഹരണം : ആരോടും അന്ധമായ പ്രേമം നന്നല്ല

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്ധമായപ്രേമം

ऐसी भक्ति जो किसी के प्रति उसके अवगुणों को नजरअंदाज करते हुए पूर्ण रूप से समर्पित हो।

किसी के प्रति अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए।
अंध भक्ति, अंधभक्ति

Feelings of ardent love.

Their devotion to each other was beautiful.
devotedness, devotion

അർത്ഥം : ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കില് ഭാവം

ഉദാഹരണം : അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തില്‍ ഞാന്‍ അഹങ്കരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭീപ്സിതം, അഭീഷ്ടം, ദയിതം, വല്ലഭം, ഹിതം, ഹൃദ്യം

पसंद करने की क्रिया या भाव।

उसकी पसंदगी पर हमें नाज़ है।
पसंदगी, पसंदीदगी, पसंदीदापन

A feeling of liking something or someone good.

Although she fussed at them, she secretly viewed all her children with approval.
approval

അർത്ഥം : മനസ്സിനിണങ്ങിയത്.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ തന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഏത് പണിയും ചെയ്യുന്നത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, താല്പര്യം

मन को अच्छा लगने का भाव।

वह अपनी रुचि के अनुसार ही कोई काम करता है।
अभिरुचि, इच्छा, दिलचस्पी, पसंद, पसन्द, रुचि

A sense of concern with and curiosity about someone or something.

An interest in music.
interest, involvement