പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്ലാദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ആഹ്ലാദം   നാമം

അർത്ഥം : ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സുഖകരമായ അനുഭൂതി.

ഉദാഹരണം : വധുവിന്റെ മനസ്സില് വരനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലുള്ള ഉത്സാഹമാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉത്സാഹം, ഉല്ലാസം

मन में उत्पन्न होनेवाला वह सुखदायक मनोवेग जो कोई प्रिय या अभीष्ट काम करने के लिए होता है।

दुलहन के मन में पिया मिलन की उमंग है।
उमंग, उमाह, तरंग, धुन, मौज, लहर, वलवला, हिल्लोल

A feeling of joy and pride.

elation, high spirits, lightness