പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ആളിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : കത്തുന്ന തീ ആളി കത്തിക്കുക.

ഉദാഹരണം : നനഞ്ഞ വിറകില്‍ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് അവന് ചൂളയുടെ തീ ജ്വലിപ്പിച്ചു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ജ്വലിപ്പിക്കുക

अग्नि प्रज्वलित करना। बुझती आग को तेज करना।

गीली लकड़ी में मिट्टीतेल डालकर उसने चुल्हे की आग भड़काई।
भड़काना

അർത്ഥം : ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി

ഉദാഹരണം : പണ്ഡിതന്‍ ഹോമകുണ്ഡത്തിലെ തീയില്‍ നെയ്യൊഴിച്ച് ജ്വലിപ്പിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : ജ്വലിപ്പിക്കുക

धधकने में प्रवृत्त करना।

पंडित ने हवन कुंड की आग में घी डालकर उसे दहकाया।
दहकाना, धधकाना