പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ആലമൂടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ആലമൂടി   നാമം

അർത്ഥം : വളകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ആലയുടെ മൂടി

ഉദാഹരണം : പണിക്കാരന്‍ ആലമൂടി കൊണ്ട് ആല മൂടി

चूड़ी बनाने वालों की अँगीठी का ढँकना।

मजदूर ढपरी से अँगीठी को ढँक रहा है।
ढपरी