പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള അപ്രിയമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അപ്രിയമായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്

ഉദാഹരണം : അനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യരുത്

പര്യായപദങ്ങൾ : അനിഷ്ടമായ

Not pleasing in odor or taste.

distasteful, unsavory, unsavoury

അർത്ഥം : പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലാത്ത.

ഉദാഹരണം : ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ പറയരുത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇഷ്ടമല്ലാത്ത

जो प्रिय न हो।

अप्रिय बात मत बोलो।
अप्रिय, अप्रीतिकर, कटु, कटुक, नागवार, नीठो, नीठौ, विप्रिय