പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള അപരഏകാദശി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അപരഏകാദശി   നാമം

അർത്ഥം : എടവ മാസത്തിലെ കരുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി

ഉദാഹരണം : അപരഏകാദശി വ്രതം നോറ്റാല്‍ ബ്രഹമഹത്യ പാപം പോലുള്ള പാപത്തില്‍ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും

ज्येष्ठ मास के कृष्ण-पक्ष की एकादशी।

अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है।
अचला, अचला एकादशी, अपरा, अपरा एकादशी, अपरा-एकादशी, ज्येष्ठ-कृष्ण एकादशी