പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അധ്യാപനം   നാമം

അർത്ഥം : അധ്യാപകന്റെ തൊഴില്

ഉദാഹരണം : അധ്യാപനത്തിiലൂടെ അവന് നല്ലത് പോലെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്

मुंशी का काम।

वह मुंशीगीरी द्वारा अच्छा पैसा कमा लेता है।
मुंशीगीरी, मुनीबगीरी, मुनीमगीरी

The job of clerk.

clerkship