പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള അക്ഷയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അക്ഷയം   നാമം

അർത്ഥം : ക്ഷയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ

ഉദാഹരണം : ആത്മാവ് അക്ഷയമായതാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവര്ക്കുമറിയാം

क्षय या व्यय न होने की अवस्था।

आत्मा की अक्षयता से हम सभी परिचित हैं।
अक्षयता, अव्ययता

The property of being resistant to decay.

He advertised the imperishability of the product.
imperishability, imperishableness, imperishingness